ararat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ararat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ararat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ararat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ararat

    the mountain peak that Noah's ark landed on as the waters of the great flood receded

    Synonyms: Mount Ararat, Mt. Ararat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).