aralla quinquefolia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aralla quinquefolia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aralla quinquefolia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aralla quinquefolia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aralla quinquefolia

    * kỹ thuật

    y học:

    cây nhân sâm (giunseny)