arachnid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arachnid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arachnid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arachnid.

Từ điển Anh Việt

 • arachnid

  /ə'ræknid/

  * danh từ

  (động vật học) động vật thuộc lớp nhện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arachnid

  air-breathing arthropods characterized by simple eyes and four pairs of legs

  Synonyms: arachnoid