aqueous humour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aqueous humour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aqueous humour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aqueous humour.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aqueous humour

    Similar:

    aqueous humor: the limpid fluid within the eyeball between the cornea and the lens

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).