appliqu? circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appliqu? circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appliqu? circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appliqu? circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • appliqu? circuit

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    mạch ứng dụng