applause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

applause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm applause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của applause.

Từ điển Anh Việt

 • applause

  /ə'plɔ:z/

  * danh từ

  tiếng vỗ tay khen ngợi; sự hoan nghênh, sự tán thưởng

  to be greeted with applause: được chào bằng tràng vỗ tay

  to win the applause of...: được... hoan nghênh

  sự tán thành

Từ điển Anh Anh - Wordnet