apparatus room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apparatus room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apparatus room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apparatus room.

Từ điển Anh Việt

  • apparatus room

    (Tech) phòng máy