apocrine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apocrine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apocrine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apocrine.

Từ điển Anh Việt

 • apocrine

  * tính từ

  tiết rụng đầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apocrine

  (of exocrine glands) producing a secretion in which part of the secreting cell is released with the secretion

  mother's milk is one apocrine secretion

  Antonyms: eccrine