aplomb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aplomb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aplomb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aplomb.

Từ điển Anh Việt

  • aplomb

    /'æplʤ:ɳ/

    * danh từ

    thế thẳng đứng

    sự vững lòng, sự tự tin

Từ điển Anh Anh - Wordnet