apium graveolens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apium graveolens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apium graveolens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apium graveolens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apium graveolens

    Similar:

    wild celery: herb of Europe and temperate Asia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).