aphriza virgata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphriza virgata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphriza virgata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphriza virgata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aphriza virgata

    Similar:

    surfbird: sandpiper-like shorebird of Pacific coasts of North America and South America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).