aphorism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphorism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphorism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphorism.

Từ điển Anh Việt

 • aphorism

  /'æfərizm/

  * danh từ

  cách ngôn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aphorism

  * kỹ thuật

  cách ngôn

Từ điển Anh Anh - Wordnet