aperiodic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aperiodic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aperiodic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aperiodic.

Từ điển Anh Việt

  • aperiodic

    (Tech) không tuần hoàn, phi chu kỳ

  • aperiodic

    không tuần hoàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet