apartment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apartment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apartment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apartment.

Từ điển Anh Việt

 • apartment

  /ə'pɑ:tmənt/

  * danh từ

  căn phòng, buồng

  (số nhiều) (Mỹ số ít) dãy buồng ở một tầng (cho một gia đình)

  walk-up apartment: nhà ở nhiều buồng không có thang máy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apartment

  a suite of rooms usually on one floor of an apartment house

  Synonyms: flat