apalachicola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apalachicola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apalachicola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apalachicola.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apalachicola

    a river in northwestern Florida formed by the confluence of the Chattahoochee River and the Flint River at the Florida border

    Synonyms: Apalachicola River

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).