antipathogen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antipathogen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antipathogen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antipathogen.

Từ điển Anh Việt

  • antipathogen

    * danh từ

    thể chống gây bệnh