antigua and barbuda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antigua and barbuda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antigua and barbuda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antigua and barbuda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antigua and barbuda

    a country in the northern Leeward Islands

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).