antichristian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antichristian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antichristian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antichristian.

Từ điển Anh Việt

  • antichristian

    /'ænti'kristjən/

    * tính từ

    chống đạo Cơ đốc