antiar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiar.

Từ điển Anh Việt

  • antiar

    /'æntiɑ:/

    * danh từ

    (thực vật học) cây sui

    chất độc nhựa sui