anthericum liliago nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthericum liliago nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthericum liliago giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthericum liliago.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anthericum liliago

    Similar:

    saint-bernard's-lily: southern European plant commonly cultivated for its spikes of small starry greenish-white flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).