antheraea pernyi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antheraea pernyi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antheraea pernyi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antheraea pernyi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antheraea pernyi

    Similar:

    pernyi moth: a Chinese moth that produces a brownish silk

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).