anthemis nobilis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthemis nobilis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthemis nobilis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthemis nobilis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anthemis nobilis

    Similar:

    chamomile: Eurasian plant with apple-scented foliage and white-rayed flowers and feathery leaves used medicinally; in some classification systems placed in genus Anthemis

    Synonyms: camomile, Chamaemelum nobilis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).