anodize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anodize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anodize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anodize.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anodize

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  lớp oxít hóa anốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anodize

  coat a metal with an oxide coat

  Synonyms: anodise