angina pectoris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angina pectoris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angina pectoris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angina pectoris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angina pectoris

    a heart condition marked by paroxysms of chest pain due to reduced oxygen to the heart

    Synonyms: angina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).