anethum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anethum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anethum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anethum.

Từ điển Anh Việt

  • anethum

    /'æniθʌm/

    * danh từ

    (thực vật học) cây thì là

Từ điển Anh Anh - Wordnet