anaerobiotic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anaerobiotic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anaerobiotic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anaerobiotic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anaerobiotic

    Similar:

    anaerobic: living or active in the absence of free oxygen

    anaerobic bacteria

    Antonyms: aerobic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).