anacyclus pyrethrum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anacyclus pyrethrum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anacyclus pyrethrum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anacyclus pyrethrum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anacyclus pyrethrum

    Similar:

    pellitory: a small Mediterranean plant containing a volatile oil once used to relieve toothache

    Synonyms: pellitory-of-Spain

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).