amyloplast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amyloplast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amyloplast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amyloplast.

Từ điển Anh Việt

  • amyloplast

    * danh từ

    hạt bột