amyloplastic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amyloplastic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amyloplastic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amyloplastic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amyloplastic

    * kinh tế

    tạo thành tinh bột