amygdalus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amygdalus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amygdalus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amygdalus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amygdalus

    used in former classifications for peach and almond trees which are now included in genus Prunus

    Synonyms: genus Amygdalus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).