amygdalus communis amara nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amygdalus communis amara nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amygdalus communis amara giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amygdalus communis amara.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amygdalus communis amara

    Similar:

    bitter almond: almond trees having white blossoms and poisonous nuts yielding an oil used for flavoring and for medicinal purposes

    Synonyms: Prunus dulcis amara

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).