amygdalin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amygdalin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amygdalin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amygdalin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amygdalin

    a bitter cyanogenic glucoside extracted from the seeds of apricots and plums and bitter almonds

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).