amsonia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amsonia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amsonia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amsonia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amsonia

    genus of herbs and subshrubs with milky juice and showy bluish flowers; Europe to Asia Minor to Japan and North America

    Synonyms: genus Amsonia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).