amsonia tabernaemontana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amsonia tabernaemontana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amsonia tabernaemontana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amsonia tabernaemontana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amsonia tabernaemontana

    Similar:

    blue star: subshrubs of southeastern United States forming slow-growing clumps and having blue flowers in short terminal cymes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).