amplifier tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplifier tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplifier tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplifier tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplifier tube

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đèn khuếch đại