amplifier servo link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplifier servo link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplifier servo link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplifier servo link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplifier servo link

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ khuếch đại vòng kín