amphigam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphigam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphigam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphigam.

Từ điển Anh Việt

  • amphigam

    /'æmfigæm/

    * danh từ

    (thực vật học) loài song giao