amphetamine sulphate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphetamine sulphate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphetamine sulphate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphetamine sulphate.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amphetamine sulphate

    Similar:

    amphetamine sulfate: a sulfate derivative of amphetamine that is used as a stimulant for the central nervous system

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).