amperage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amperage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amperage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amperage.

Từ điển Anh Việt

 • amperage

  /'æmpeəridʤ/

  * danh từ

  (điện học) sự đo cường độ dòng điện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amperage

  * kỹ thuật

  cường độ dòng điện

  lượng ampe

  điện:

  ampe (tính theo ampe)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amperage

  the strength of an electrical current measured in amperes