aminoplast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aminoplast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aminoplast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aminoplast.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aminoplast

    Similar:

    amino plastic: a plastic (synthetic resin) made from amino compounds; used as an adhesive and as a coating for paper and textiles

    Synonyms: amino resin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).