amethyst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amethyst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amethyst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amethyst.

Từ điển Anh Việt

 • amethyst

  /'æmiθist/

  * danh từ

  (khoáng chất) Ametit, thạch anh tím

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amethyst

  a transparent purple variety of quartz; used as a gemstone

  of a moderate purple color