amenorrhea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amenorrhea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amenorrhea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amenorrhea.

Từ điển Anh Việt

 • amenorrhea

  /'eimenɔ'ri:ə/ (amenorrhoea) /'eimenɔ'ri:ə/

  * danh từ

  (y học) sự mất kinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amenorrhea

  absence or suppression of normal menstrual flow

  Synonyms: amenorrhoea, amenia