ambiance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambiance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambiance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambiance.

Từ điển Anh Việt

 • ambiance

  * danh từ

  môi trường, không khí của một địa điểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ambiance

  the atmosphere of an environment

  Synonyms: ambience

  Similar:

  atmosphere: a particular environment or surrounding influence

  there was an atmosphere of excitement

  Synonyms: ambience