amanita muscaria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amanita muscaria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amanita muscaria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amanita muscaria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amanita muscaria

    Similar:

    fly agaric: poisonous (but rarely fatal) woodland fungus having a scarlet cap with white warts and white gills

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).