alsobia dianthiflora nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alsobia dianthiflora nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alsobia dianthiflora giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alsobia dianthiflora.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alsobia dianthiflora

    Similar:

    lace-flower vine: low-growing creeping perennial of Central America having deeply fringed white flowers; sometimes placed in genus Episcia

    Synonyms: Episcia dianthiflora

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).