alosa sapidissima nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alosa sapidissima nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alosa sapidissima giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alosa sapidissima.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alosa sapidissima

    Similar:

    common american shad: shad of Atlantic coast of North America; naturalized to Pacific coast

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).