aloha state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aloha state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aloha state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aloha state.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aloha state

    Similar:

    hawaii: a state in the United States in the central Pacific on the Hawaiian Islands

    Synonyms: Hawai'i, HI

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).