allotted budget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allotted budget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allotted budget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allotted budget.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allotted budget

    * kinh tế

    ngân sách phân bổ