aliform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aliform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aliform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aliform.

Từ điển Anh Việt

  • aliform

    /'eilifɔ:m/

    * tính từ

    hình cánh

Từ điển Anh Anh - Wordnet