algin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • algin

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  angin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • algin

  a gum used especially as a thickener or emulsifier

  Synonyms: alginic acid